• Mail: xinphepxdtphcm@gmail.com
  • (028) 6680 1618 - 0987 597 594 - 070 866 3636
Khó khăn gặp phải khi xin phép xây dựng TpHCM?
Thời gian có giấy phép xây dựng nhà ở TpHCM?
Hồ sơ xin phép xây dựng TpHCM bao gồm những gì?
Thủ tục xin phép xây dựng Tp Hồ Chí Minh?