• Mail: xinphepxdtphcm@gmail.com
 • (028) 6680 1618 - 0987 597 594 - 070 866 3636

Chào bạn, việc xin phép xây dựng là quy định bắt buột đối với các cấp công trình xây dựng. Đối với những công trình xây dựng không phép sẽ bị xử phạt hành chính, điều này là hiển nhiên. Tuy nhiên, trong quy định về việc xử phạt thao dỡ công trình trái phép còn hạn chế một số trường hợp.

Dự án không xin phép xây dựng


Theo đó, những trường hợp xây dựng không phép, trái phép được cấp giấy phép xây dựng hoặc điều chỉnh giấy phép xây dựng sau khi chủ đầu tư hoàn thành việc nộp phạt, cụ thể là:


Căn cứ

Hành vi vi phạm

Điều kiện không bị phá dỡ

 

 

 

1. Khoản 2 Điều 79 Nghị định 139/2017/NĐ-CP.

- Công trình xây dựng theo quy định của pháp luật phải có giấy phép xây dựng mà không có giấy phép xây dựng.

1. Xảy ra sau ngày 04/01/2008 mà đã kết thúc trước ngày 15/01/2018;

2. Không vi phạm chỉ giới xây dựng;

3. Không gây ảnh hưởng các công trình lân cận;

4. Không có tranh chấp;

5. Xây dựng trên đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp;

6. Nay phù hợp với quy hoạch xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Công trình xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng được cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Công trình xây dựng sai thiết kế được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt; sai quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (đối với công trình xây dựng được miễn giấy phép xây dựng).

 

 

 

 

 

2. Khoản 3 Điều 79 Nghị định 139/2017/NĐ-CP.

- Hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình sai giấy phép xây dựng được cấp đối với trường hợp cấp phép sửa chữa, cải tạo.

 

1. Hành vi vi phạm kết thúc trước ngày 15/01/2018;

2. Không vi phạm chỉ giới xây dựng;

3. Không gây ảnh hưởng các công trình lân cận;

4. Không có tranh chấp;

5. Xây dựng trên đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp;

6. Nay phù hợp với quy hoạch xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp đối với trường hợp cấp phép xây dựng mới.

- Tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng.

- Xây dựng công trình sai thiết kế được phê duyệt hoặc sai quy hoạch xây dựng hoặc thiết kế đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với công trình xây dựng được miễn giấy phép xây dựng.

- Hành vi xây dựng không phép, xây dựng sai phép, xây dựng sai thiết kế được phê duyệt theo quy định của Nghị định 23/2009/NĐ-CP mà đã ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ, nhưng đến ngày 30/11/2013 vẫn chưa thực hiện.


Do đó, Không phải tất cả các trường hợp xây dựng không phép, trái phép nộp phạt sẽ được phép tồn tại mà chỉ những trường hợp quy định tại khoản 2, 3 Điều 79 Nghị định 139/2017/NĐ-CP được trình bày tại bảng trên sau khi chủ đầu tư hoàn thành việc nộp phạt thì cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng hoặc điều chỉnh giấy phép xây dựng (không bị phá dỡ).

Tham khảo thêm:

  Cám ơn bạn đã quan tâm tới thông tin xin phép xây dựng 5+ chia sẽ!

  THÔNG TIN LIÊN HỆ

  DỊCH VỤ XIN PHÉP XÂY DỰNG 5+

  Địa chỉ: 88-88A Nguyễn Gia Trí, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

  Hotline: (028) 6680 1618 - 0987 597 594 - 070 866 3636

  Website: www.xinphepxaydungtphcm.com.vn