• Mail: xinphepxdtphcm@gmail.com
  • (028) 6680 1618 - 0987 597 594 - 070 866 3636

HỎI ĐÁP XIN PHÉP XÂY DỰNG

Bạn đang gặp khó khăn khi xin phép xây dựng? Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi. Bạn sẽ nhận được cuộc gọi tư vấn từ Chuyên gia 5+ sớm nhất.

Trả lời: Căn cứ Khoản 10, Điều 90 Luật xây dựng năm 2014 “thời hạn khởi công công trình không quá 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép xây dựng” Trường hợp công trình của ông đã khởi công xây dựng trong vòng 12 tháng kể từ khi dược cấp Giấy phép xây dựng là phù hợp với quy định. Giấy phép xây dựng có hiệu lực đến khi hoàn thành công trình và đưa vào sử dụng.
Trả lời: Căn cứ Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 3013 ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Trường hợp của ông/bà thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân quận/huyện do đó, Thanh tra Sở Xây dựng đề nghị ông/bà liên hệ Ủy ban Nhân dân quận/huyện nơi ông/bà cư ngụ để được xem xét giải quyết theo quy định.
Trả lời: Khoản 1 Điều 170 Luật Đất đai năm 2013 quy định nghĩa vụ của người sử dụng đất “Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và tuân theo các quy định khác của pháp luật có liên quan”. Theo đó, bà chỉ được sử dụng trong phạm vi ranh đất có quyền sử dụng đất theo đúng quy định khác của pháp luật có liên quan đến việc sửa chữa, cải tạo nâng cấp hẻm để chống ngập, đề nghị bà phản ánh nội dung trên đến Ủy ban nhân dân phường tại nơi cư trú để được xem xét, giải quyết nhằm đảm bảo việc đầu tư xây dựng kết nối được hạ tầng kỹ thuật (hệ thống cấp thoát nước) tại khu vực.
Theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 95 thì nếu bạn và chị gái bạn đã đăng ký biến động nhà đất về vấn đề tặng cho quyền sử dụng đất thì bạn có thể dùng sổ hồng chưa kịp sang tên để xin giấy phép xây dựng và chủ hộ sẽ vẫn là bạn. Còn trong trường hợp bạn chưa đăng kí biến động nhà đất thì nếu xin giấy phép xây dựng chủ hộ sẽ là chị bạn.
Trả lời: Căn cứ Khoản 1, Điều 6 Thông tư 02/2014/TT-BXD ngày 12/02/2014 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 12/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở, quy định: “Điều 6. Về xử phạt hành vi xây dựng sai phép quy định tại Khoản 3, Khoản 5 Điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP 1. Hành vi xây dựng sai phép quy định tại Khoản 3, Khoản 5 Điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP được hiểu là xây dựng sai một trong các nội dung của giấy phép xây dựng và các bản vẽ thiết kế được cơ quan cấp giấy phép xây dựng đóng dấu kèm theo giấy phép xây dựng được cấp.” Tuy nhiên, do ông không cung cấp đầy đủ hồ sơ có liên quan, địa điểm và thời gian xây dựng của công trình nên Sở Xây dựng chưa thể giải đáp theo đề nghị của ông. Ông có thể cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan gửi Thanh tra Sở Xây dựng để được giải đáp.

CÂU HỎI